Uw huisarts online bereikbaar

Online-afspraak

Vanaf 26 april hebben we een nieuwe manier van Online-afpraak maken. Uw zult nu reekstrees in onze agenda een afspraak kunnen maken. Let wel op, u krijgt GEEN bevestiging noch herinnering meer.

We willen u erop attenderen dat de Online-afspraak module bedoelt is voor consulten van 10 minuten  en niet bedoelt is om meerdere klachten te bespreken.

 

NB Mochten zich problemen voordoen met onze nieuwe module, horen we dit graag van u.