Praktijk

Huisartsenpraktijk
M.A. Diez Canseco
E. van Spanje

Prins Mauritsstraat 1a
2805 AT Gouda

Telefoon: 0182-524577

Afspraken maken: (keuze 3)
08:00 – 10:00 uur
11:00 – 12:00 uur
14:00 – 16:30 uur

Visite aanvragen: (keuze 3)
08:00 – 10:00 uur

Recepten aanvragen: (keuze 2 of via MGN)
24 uur per dag

Consult op afspraak of na inplannen via MGN

Maandag:08:00-17:00 uur
Dinsdag:08:00-17:00 uur
Woensdag:08:00-17:00 uur
Donderdag:07:00-17:00 uur
Vrijdag:08:00-17:00 uur

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de HuisArtsenPost (HAP), Telefoon: 0182-322488

Openingstijden​

08:00-17:00 uur.

Tussen 10:00-10:30 uur is er werkoverleg.
Wij kunnen u dan alleen voor spoedgevallen te woord staan.

Wilt u er rekening mee houden dat de assistentes tussen 12:00 en 13:00 uur lunchen?

Wij doen ons uiterste best om u zo veel mogelijk van dienst te zijn!

Afspraak maken

Het spreekuur is op afspraak. Tussen 08:00-10:00 uur en 14:00-16:00 uur kunt u bellen (0182-524577) voor het maken van een afspraak.
Als u ’s ochtends belt zullen wij ons best doen u dezelfde dag nog te zien. Er bestaan situaties waarin het zo druk is dat een afspraak op dezelfde dag alleen mogelijk is bij dringende gevallen. Wij vragen daarvoor uw begrip. De assistentes zullen u naar de reden van uw bezoek vragen en uitleg geven om de afspraken zo goed mogelijk te kunnen plannen.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

AFSPRAAK MAKEN:

SPOEDGEVALLEN:

Huisbezoek

Visites moeten voor 10:00 uur ’s ochtends worden aangevraagd. Wij kunnen alleen visites maken als er een zeer dringende reden is. Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Wij kunnen U op de praktijk veel beter onderzoeken. Als dat vanwege de ernst van de ziekte niet mogelijk is zullen wij U natuurlijk thuis bezoeken.

Telefonisch spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor vragen waarvan u het idee heeft dat er geen consult voor nodig is. Het is ook het moment om uitslagen met de arts te bespreken.
Wij willen u vragen tussen 13:00 en 14:00 uur zoveel mogelijk de lijn vrij te houden voor het telefonisch spreekuur. Dus niet bellen voor afspraken en herhalingsrecepten.

Huisarts Diez Canseco heeft van 13:00-13:30 uur telefonisch spreekuur
(niet op donderdag).

Waarnemend huisarts heeft van 13:30-14:00 uur telefonisch spreekuur
(niet op donderdag en vrijdag).

Huisarts van Spanje heeft van 13:30-14:00 telefonisch spreekuur (niet op maandag, dinsdag en woensdag)

Aanvraag van een recept:

Herhaalrecepten aanvragen kan op een aantal manieren:

 • via onze brievenbus naast de voordeur: u doet hier voor 10 uur uw oude doosje(s), of een briefje voorzien van naam, geboortedatum en de benodigde medicamenten in.
 • de receptenlijn 24 uur per dag op nummer 0182- 524577 keuze 2
 • via onze website: www.huisartsgouda .nl, via MGN
 • Via de autmatische herhaalservice van uw apotheek
 • Door te bellen met de assistente

Bestelde recepten liggen na twee werkdagen bij uw apotheek

Als de praktijk gesloten is:

 • Buiten kantooruren kunt u voor dringende gevallen, na het maken van een afspraak, bij de HAP terecht:
  Telefoon: 0182-322488.
  Adres: Bleulandweg 10 (ziekenhuis)
 • Tijdens onze vakanties en nascholingen wordt er waargenomen door de volgende artsen:
Met ingang van juli 2020 moet de huisarts de mogelijkheid bieden tot online inzage in het patiëntendossier. Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek. Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen en inzicht krijgen in (een deel) van uw patiëntendossier.
Lees verderAls aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak. De app MedGemak helpt u bij het zo goed mogelijk regelen van uw gezondheidszaken. Zo heeft u via uw telefoon 24/7 inzicht in uw medicijnen en bestelt u deze direct online. Het gebruik van MGn is eenvoudig en veilig (werkt met DigiD). U kan zich aanmelden via MijGezondheid.net door het aanmaken van een account (met bevestiging via DigiD). Uw huisarts zal U toestemming verlenen tot inzage (dit kan enkele dagen duren) en daarna kan U alle functionaliteiten van MijnGezondheid.net en MedGemak gebruiken. Absoluut de moeite waard!
Met ingang van 25 mei 2018 geldt de AVG. De AVG verplicht ons patiënten te informeren over de verwerking van hun gegevens en hun rechten.  Dit doen we door middel van een verwijzing naar het privacystatement op onze website. De AVG bepaalt dat de informatieplicht niet geldt tegenover een persoon die al bekend is met uw privacystatement. De informatieplicht op grond van de AVG is uitgebreider dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Lees VerderDe patiënt heeft onder de AVG recht op een kopie van zijn/haar dossier. Op grond van de AVG mogen wij gegevens met andere zorgverleners uitwisselen zonder toestemming van de patiënt, als dit nodig is ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Dit wordt in de praktijk zo uitgelegd dat de informatieverstrekking nodig is voor een actuele zorgvraag (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie bij een verwijzing). De verantwoordelijkheid op grond van de AVG houdt in dat we ons nog meer bewust zijn van het belang van het zorgvuldig omgaan met patiëntengegevens , hierover transparant zijn in het privacystatement en het verwerkingsregister én dat we snel en open reageren op vragen en kritiek van de patiënten.
Wij zijn als huisartsen aangesloten bij een klachtencommissie (SKGE) een neutrale instelling die helpt en begeleid bij problemen tussen patiënten en artsen. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.
Lees verderUit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Over ons en assistente spreekuur

De doktersassistente kan u in veel gevallen van dienst zijn. Zo kunt u iedere ochtend op afspraak terecht tussen 08:00 – 09:45 voor o.a.:

 • Aanstippen van wratten
 • Meten van bloeddruk
 • Verwijderen van hechtingen
 • Uitspuiten van oren (eerst druppelen)
 • Geven van injecties
 • Wondverzorging
 • Meten van glucose en of Hb

Op afspraak van de huisarts kunnen we ook:

 • 24uurs ambulante bloeddruk meten
 • Holter (24uurs ECG) aanvragen
 • Enkel ARM index uitvoeren en beoordelen
 • Audiogram uitvoeren
 • ECG (Hartfilmpje) maken
 • Longfunctie doen

Contact Informatie

Spoedgevallen​:
Adres:

Prins Mauritsstraat 1a
2805 AT Gouda

Telefoonnummer:
E-mail:
Scroll naar boven