Uw huisarts online bereikbaar

Praktijk

Onderstaand treft u alle praktijkinformatie.Smithuis-logo

M.A. Diez Canseco,
R.F.M. Smithuis, huisartsen
Prins Mauritsstraat 1A
2805 AT Gouda
Telefoon: 0182-524577
Fax: 0182-519300
Spoednummer: 0182-515551

TeamOpeningstijdenDe praktijk is geopend op werkdagen van 08:00-17:00 uur.
Tussen 10:00-10:30 uur is er werkoverleg. Wij kunnen u dan alleen voor spoedgevallen te woord staan.
Wilt u er rekening mee houden dat de assistentes tussen 12:00 en 13:00 uur lunchen?
Wij doen ons uiterste best om u zo veel mogelijk van dienst te zijn!

Het spreekuur is op afspraak. Tussen 08:00-10:00 uur en 14:00-16:00 uur kunt u bellen (0182-524577) voor het maken van een afspraak.


Spoedgevallen
Voor Spoedgevallen belt u tussen 08:00 en 17:00 uur 0182-515551 of 0182-524577 keuze 1.
Buiten openingstijden in avond en weekend belt u naar de HAP (huisartsenpost) 0182-322488 Toets bij spoed een 5.

Even voorstellen…
Huisartsen:

R.F.M. Smithuis
HuisartsAandachtsgebieden:

 • Sportgeneeskunde
 • Longgeneeskunde
 • Injectietechnieken
 • Diabetes Mellitus
 • Kleine chirurgie
 • Kinderen
  M.A. Diez Canseco
HuisartsAandachtsgebieden:

 • Kleine chirurgie
 • Cyriax injecties
 • ECG/cardiologie
 • Ouderen geneeskunde
 • Spreekt ook Spaans
Begeleidt co-assistenten en is medisch leider van de Goudse Mixed Hockeyclub.
Op woensdagmiddag afwezig.   Op donderdagmiddag afwezig.

Assistentes:

Wendy Vermeulen
Praktijkassistente Op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag heeft Wendy Diabetes spreekuur. Zij maakt ECG’s, doet audiometrie, maakt uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek op baarmoederhlaskanker. Op maandag-, dinsdag-, woensdagochtend werkt ze als doktersassistente.
Marjoleine
Praktijkassistente Op dinsdag zal ze zich bezig houden met ouderenzorg en diabeteszorg. Op donderdagochtend werkt ze als doktersassistente.
Evelien Blanken
Praktijkassistente Op donderdag- en vrijdagmiddag heeft Evelien spreekuur voor de Astma/COPD patiënten (o.a. longfunctie en inhalatietechniek). Zij maakt ECG’s, doet een audiometrie en tapet de enkel. Dit gaat op afspraak (na verwijzing van de huisarts). Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend en woensdagmiddag is zij aan het werk als doktersassistente.
Samantha van Wijngaarden
Praktijkassistente Op maandagochtend houdt ze zich bezig met de ouderenzorg. Zij bezoekt mensen, regelt opnames in verzorgingshuizen/verpleeghuizen, helpt bij aanvragen van hulpmiddelen etc. Op woensdagochtend maakt zij ook uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek. Op maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdag de hele dag is zij als doktersassistente aan het werk.
Een afspraak maken

Het spreekuur is op afspraak. Tussen 08:00-10:00 uur en 14:00-16:00 uur kunt u bellen (0182-524577) voor het maken van een afspraak.
U kunt ook via deze website een afspraak maken »spreekuur

Als u ‘s ochtends belt zullen wij ons best doen u dezelfde dag nog te zien.
Er bestaan situaties waarin het zo druk is dat een afspraak op dezelfde dag alleen mogelijk is bij dringende gevallen.
Wij vragen daarvoor uw begrip. De assistentes zullen u naar de reden van uw bezoek vragen en uitleg geven om de afspraken zo goed mogelijk te kunnen plannen.

Het telefoonnummer 0182-515551 IS ALLEEN VOOR DRINGENDE GEVALLEN

Meer tijd Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch spreekuur
 • Huisarts Diez Canseco heeft van 13:00-13:30 uur telefonisch spreekuur (niet op donderdag).
 • Huisarts Smithuis heeft van 13:30-14:00 uur telefonisch spreekuur (niet op woensdag).tel-spreekuur

Dit spreekuur is bedoeld voor vragen waarvan u het idee heeft dat er geen consult voor nodig is. Het is ook het moment om uitslagen met de arts te bespreken.
Wij willen u vragen tussen 13:00 en 14:00 uur zoveel mogelijk de lijn vrij te houden voor het telefonisch spreekuur. Dus niet bellen voor afspraken en herhalingsrecepten.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken.

Adres huisartsenpostHet adres van de huisartsenpost is:weekenddienst

Huisartsenpost Midden Holland
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Tel: 0182-322488

Vakanties en waarneming

WaarneemgroepTijdens vakanties en nascholing is de praktijk soms gesloten. Er wordt dan Waargenomen door de artsen uit de waarneemgroep:

 • Mw. B.L.G.M. Lempers
  Gouda
  Leeuwenburg 12
  0182-327130
  0182-571121 SPOED
 • Mw. T.J.M. Stalman
  Dhr. D. Teunissen
  Stadhouderslaan 1a
  0182-517081
  0182-526205 SPOED
 • Dhr A. van der Meij
  Gouda
  Willem Barentszlaan 30
  0182-537899
  0182-533399 SPOED
 • Dhr C.H.J. Stoffer
  Mw. B. Blackstone
  Willem en Marialaan 70
  0182-521924
  0182-526134 SPOED
Huisbezoek

Visites moeten voor 10:00 uur ‘s ochtends worden aangevraagd.

Wij kunnen alleen visites maken als er een zeer dringende reden is.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wij kunnen U op de praktijk veel beter onderzoeken.
Als dat vanwege de ernst van de ziekte niet mogelijk is zullen wij U natuurlijk thuis bezoeken.

Assistentie en praktijkondersteuning

De doktersassistente kan u in veel gevallen van dienst zijn.

Zo kunt u iedere ochtend tussen 08:00-09:45 zonder afspraak binnenlopen voor:Img7905
– Het nakijken van urine
– het aanstippen van wratten
– het verwijderen van hechtingen
– uitspuiten van oren (eerst druppelen)
– geven van injecties
– wondverzorging
– meten van glucose en/of Hb

Ook hebben de assistentes hun eigen spreekuur. Na aangeven van de huisarts kan u daar een afspraak maken voor:
– een ECG (hartfilmpje)
– een audiometrie (gehoortest)
– meten van de bloeddruk
– 24 uurs ambulante bloeddrukmeting
– enkel/arm index (bij etalagebenen)
– een spirometrie (longfunctie)
– enkeltapen
– inhalatie advies (bij astma en COPD)
– een uitstrijkje (na oproep)
– Holter (24 uurs registratie van het hartritme)

Daarnaast is de assistente in staat om u (telefonisch) van advies te dienen bij medische problemen of vragen.

Onze doktersassistentes doen allemaal ook een deel praktijkondersteuning:

 • Samantha houdt zich bezig met oa. de ouderenzorg
 • Evelien houdt zich bezig met Astma/COPD
 • Wendy houdt zich bezig met Diabeteszorg
 • Marjoleine houdt zich bezig met Ouderenzorg en Diabeteszorg

Voor vragen of een afspraak betreffende praktijkondersteuning kunt u contact opnemen met onze assistentes.