Uw huisarts online bereikbaar

Huisbezoek

Huisbezoek

Visites moeten voor 10:00 uur ‘s ochtends worden aangevraagd.

Wij kunnen alleen visites maken als er een zeer dringende reden is.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wij kunnen U op de praktijk veel beter onderzoeken.
Als dat vanwege de ernst van de ziekte niet mogelijk is zullen wij U natuurlijk thuis bezoeken.