Uw huisarts online bereikbaar

Zelfhulp programma’s

Op deze pagina vindt u een antwoord op veel gestelde vragen, informatie over ziektebeelden en zelfs hulp bij het starten van behandelingen.

We proberen voor iedereen makkelijk toegankelijk te zijn maar soms kan een probleem zo’n hoge drempel opwerpen dat zelfs de gang naar de huisarts te moeilijk is. Omdat het vaak over problemen gaat die ondersteuning verdienen volgen hier een aantal sites waar gerichte informatie en zelfs de start van een behandeling gevonden kan worden. Natuurlijk bent u voor alle vragen ook van harte welkom op de praktijk.