Informatie nieuwe praktijkvoering

Corona blijft, tot er een vaccinatie ontwikkeld is, een onderdeel van onze maatschappij uitmaken. We zullen ons met z’n allen moeten aanpassen aan een wereld met COVID-19. De spreekuurbezetting is de afgelopen tijd overzichtelijk geweest, maar dat trekt nu weer aan. Telefonische consulten zijn enorm toegenomen en vragen om aanpassingen van de praktijkvoering nemen toe en zijn ook erg belastend voor de praktijkvoering. Daarom hebben we ervoor gekozen om TIJDELIJK de telefonische consulten uit te breiden van 1300 tot 1400. Dit betekent ook dan we onze consultvoering op de praktijk anders moeten inplannen. We proberen de wachtkamer zo min mogelijk bezet te laten zijn. Hiervoor zijn enkele aanpassingen gedaan: er zijn enkele stoelen verwijderd uit de wachtkamer om zo zoveel mogelijk afstand te kunnen houden en bij zowel de artsen als de assistenten zijn de spreekuren veranderd. Bij de artsen worden er afspraken gemaakt om de 15 minuten en het inloopspreekuur van de assistente zal (tijdelijk) op afspraak gaan. spreekuur de wachtkamer zo min mogelijk bezet te houden. De artsen en assistentes proberen de consulten zo kort mogelijk houden.

Om dit allemaal in goed banen te leiden, hebben we hiervoor ook uw medewerking nodig. Graag vragen wij u hiermee rekening te houden door de consulttijd zoveel mogelijk te beperken tot 1 klacht of  2 korte vragen. Hiermee proberen we de uitloop van het spreekuur te beperken en zo de wachtkamer zo schoon mogelijk te houden voor iedereen. Uiteraard zal de spoedzorg voorgaan, dus mocht de arts weggeroepen worden, dan zullen we u waarschijnlijk vragen om een nieuwe afspraak te maken. Verder willen u erop attenderen dat u op tijd moet komen, niet te vroeg of te laat. Mocht de wachtkamer onverhoopt toch te vol raken kan u eventueel gevraagd worden om buiten te wachten.  Graag uw begrip hiervoor.

Patiënten met corona gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, koorts, kortademigheid etc.) vragen wij met klem niet naar de praktijk te komen maar eerst telefonisch contact op te nemen. Voor corona positieve of verdachte mensen zijn er andere regelingen getroffen. We hopen met deze maatregelen het voor onze medewerkers maar vooral ook voor u zo goed mogelijk te structuren, zodat u er zo min mogelijk last van heeft en in een corona vrije praktijk kan komen.

Uw huisartsen

Scroll naar boven