LSP, verandering in gegevens inzage

Verandering in gegevens inzage.      

Zoals U weet wordt er nu gebruik gemaakt van een uitwisseling van medische gegevens tussen onder andere de huisartsenpraktijken, de HAP en de apotheken. Het uitwisselen van deze gegevens is noodzakelijk om ook buiten kantooruren te beschikken over, voor de zorgverlener essentiële gegevens met betrekking tot uw gezondheid. De gegevens die uitgewisseld worden zijn wat wij noemen een “professionele samenvatting” van uw dossier. Daarin staan zaken als allergieën, medicatie gebruik en belangrijke aandoeningen uit het verleden. Het gaat heel duidelijk niet om een gedetailleerde weergave van uw dossier.

De regelgeving omtrent deze gegevens uitwisseling is door de overheid recent veranderd.

images

Door deze veranderde regelgeving gaat onze huisartsenpraktijk binnenkort via een ander beveiligd netwerk (LSP) medische gegevens uitwisselen met oa de huisartsenpost.

Dit kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld welke gegevens de arts op de huisartsenpost kan opvragen? Kijk dan op www.vzvz.nl. Of wilt u weten hoe het LSP werkt, klik dan op de link hiernaast. Hoe werk het LSP(video)?

Wij hechten er waarde aan u te kunnen melden dat het om een beveiligd systeem gaat dat recent door de rechter, na uitgebreide toetsing, akkoord is bevonden. Daarnaast mogen alleen zorgverleners met een behandelrelatie met u de gegevens inzien en wordt bijgehouden wie op welk moment uw gegevens bekijkt, zodat eventueel passende maatregelen genomen kunnen worden.

Om te kunnen blijven werken op de manier die u van ons gewend bent, hebben we uw toestemming nodig. We hopen van harde dat u die, door middel van het invullen van het formulier via deze link, wilt geven. Tevens willen wij u vragen om het formulier naar ons toe te sturen of af te geven.

 

Vriendelijke groet

Uw huisarts

 

Scroll naar boven