Moet ik naar de dokter?

Moet ik naar de dokter?

De app ‘Moet ik naar de dokter?’ geeft patiënten antwoord op vragen over hun gezondheid of van hun kinderen. De app geeft aan Moet ik naar de dokterof de app-gebruiker al dan niet met spoed naar de huisarts zou moeten, naar een huisartsenpost of direct 112 moet bellen.
Daarbij toont de app de gegevens van de dichtstbijzijnde huisartsenpost en de eigen huisarts.
Het advies wordt gebaseerd op een aantal korte vragen over uw klachten die de patiënt met ‘ja’ of ‘nee’ moet antwoorden.

Juryrapport helpt app Award 2013

De app Moet ik naar de dokter is één van de weinige CE-gemarkeerde apps in Nederland. Dat mag even gezegd worden omdat het belang van CE-markeringen bij medische apps nogal onderschat wordt. De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onlangs bekend gemaakt per 1 januari 2014 strenger te zullen toezien op certificering van medische apps. Appmakers van apps die als medisch hulpmiddel aangemerkt worden maar geen CE-markering hebben, kunnen forse boetes tegemoet zien.

Gebruiksvriendelijkheid. Een kleine voetnoot bij deze app wil de jury echter wel meegeven. De naam van de app wekt de indruk dat de app de patiënt erop wijst al dan niet naar de huisarts te moeten gaan. In de praktijk is de app vooral bedoeld om de triage te bewerkstelligen die mensen meteen naar de arts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp verwijst of dat de patiënt het nog even kan aanzien. Hiermee blijft de app blijft altijd aan de veilige kant.
In de doorontwikkeling van de app hoopt de jury dat er bij alle aandoeningen een verwijzing plaatsvindt naar bijvoorbeeld de Thuisarts.nl of dat er zoals bij een bloedneus meteen een handige instructie wordt gegeven over wat de patiënt moet doen voordat hij een arts benadert.

Keurmerk: Deze app heeft een CE-markering.

Prijzen:

AN_Logo_healthapp_award_2013

 

 

 

Moet ik naar de dokter heeft in 2013 zowel de juryprijs als de publieksprijs voor de health app award 2013 gewonnen. Dit is een initiatief van Artsennet en MedicalPHIT.

Kosten: gratis

Platforms: Appelstore, Android en Googgle play

Scroll naar boven